Loading
Pzt - Cmt: 09:00 - 20:00
Tireli & Savaş Hukuk BürosuTireli & Savaş Hukuk BürosuTireli & Savaş Hukuk Bürosu
0506 691 0917
Park Office - Bayraklı / İZMİR

Boşanma nasıl olur? Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İzmir boşanma avukatı

Boşanma, bir çiftin evlilik birliğini hukuken sonlandırması anlamına gelir. İlişkiler bazen istenmeyen yönlere gidebilir ve bazı çiftler boşanmayı en iyi çözüm olarak görebilir. Boşanma süreci hem duygusal hem de yasal açıdan zorlayıcı olabilir. İşte boşanmanın nasıl gerçekleştiği ve süreç boyunca bilmeniz gerekenler hakkında bilgiler:

Boşanma Sebepleri

Aldatma, ihmal, uyuşmazlık, ayrılık gibi birçok farklı sebeple boşanma davası açılabilir. Ancak boşanma için mutlaka geçerli bir hukuki sebep gösterilmelidir. En yaygın boşanma sebepleri şunlardır:

 • Zina – Eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkiye girmesi.
 • Hayata kast, kötü muamele – Fiziksel veya ruhsal şiddet.
 • Terk – Eşlerden birinin diğerini terk etmesi.
 • Uyuşmazlık – Evli çift arasında derin bir anlaşmazlık olması.
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme – Eşlerden birinin suça karışması veya ahlaksız davranışlar sergilemesi.

Boşanmada Hukuki Süreç Nasıl İşler?

1. Boşanma davası açılır: Boşanma için ilk adım mahkemeye dilekçe vererek dava açmaktır. Dava sebebi ve talep edilen haklar dilekçede belirtilir.

2. Ön inceleme yapılır: Hakim dilekçeyi inceler ve eksiklik varsa tamamlatır. Kabul edilebilir bulunursa taraflara tebligat yapılır.

3. Duruşma gerçekleşir: Mahkeme tarafları duruşmaya çağırır. Taraflar ve tanıklar dinlenir. Deliller sunulur.

4. Ara karar verilir: Duruşmalardan sonra hakim ara karar vererek taraflardan ek belge isteyebilir.

5. Boşanma kararı verilir: Yargılama sonunda hakim nihai kararını verir. Dava kabul ya da reddedilir.

6. Karar kesinleşir: Taraflar süresi içerisinde istinaf yoluna başvurmazsa karar kesinleşir ve boşanma gerçekleşmiş olur.

Boşanmanın Sonuçları Nelerdir?

Boşanmanın taraflar için hem maddi hem manevi sonuçları vardır:

 • Ortak çocukların velayeti belirlenir.
 • Mal rejimi tasfiye edilir, mallar paylaştırılır.
 • Taraflardan birine nafaka ödenmesi kararlaştırılabilir.
 • Soyadı konusunda düzenleme yapılabilir.
 • Mal bölüşümü ve nafaka konusunda uyuşmazlık çıkabilir.
 • Boşanma psikolojik olarak zorlayıcı bir süreçtir.
 • Ortak bir geçmişi ve alışkanlıkları geride bırakmak gerekir.
 • Yeni bir hayata ve ilişki tarzına uyum sağlamak zaman alır.

Çekişmeli Boşanma mı ? Anlaşmalı Boşanma mı?

Boşanma davaları çekişmeli veya anlaşmalı olarak açılabilir:

 • Çekişmeli boşanma: Taraflar boşanma şartlarında anlaşamazsa çekişmeli dava yoluna başvurulur. Bu daha uzun ve masraflı bir süreçtir.
 • Anlaşmalı boşanma: Taraflar boşanmaya ve sonuçlarına birlikte karar verip anlaşırlarsa süreç daha kısa ve masrafsız olur. Evlilik birliği 1 yıldan kısa sürmüşse anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

Eğer uzlaşma sağlanabilirse anlaşmalı boşanma tavsiye edilir. Çiftler bu sayede ilişkiyi daha az hasarla sonlandırabilir.

boşanma nasıl olur, boşanma süreci, anlaşmalı boşanma, boşanma davası, boşanmada süre, çekişmeli boşanma, adliyede boşanma, uyap boşanma davası, boşanmak için ne yapılır

İzmir’de Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Boşanma davası açmak için genel olarak şu belgeler gerekmektedir:

 • Dilekçe (Davacının kimliği, davalının kimliği, boşanma talep sebebi ve diğer talepler.)
 • Nüfus kayıt örneği
 • Evlenme cüzdanının örneği
 • Mal varlığına dair belgeler (tapu, araç ruhsatı vb.)
 • Gelir durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, vergi levhası vb.)
 • Tanıkların bilgisine başvurulacaksa isim ve adres bilgileri
 • Varsa önceki boşanma ilamları
 • Kimlik, ikametgah ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örnekleri
 • Harç yatırıldığını gösteren makbuz

Boşanma Sonrası Çocukları Korumak İçin Önlemler

Boşanmanın çocuklar üzerinde derin etkileri olabilir. Bu dönemde onların haklarının korunması büyük önem taşır:

 • Çocukların velayeti konusunda adil bir karar verilmelidir.
 • Çocukların ihtiyaçları ön planda tutulmalı, onlar dinlenmelidir.
 • Ebeveynler arasındaki sorunlar çocuklara yansıtılmamalıdır.
 • Çocukların eğitim, sağlık, barınma ihtiyaçları garanti altına alınmalıdır.
 • Çocuklar psikolog desteği alabilir.
 • Çocukların iyi olma hali düzenli takip edilmelidir.
 • Ebeveynler çocuk odaklı ve olumlu iletişimi sürdürmelidir.

Boşanma Sonrası Yeniden Evlenmek

Boşanma sonrası uygun bir süre geçtikten sonra evlilik birliği yeniden kurulabilir. Yeniden evlenmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar:

 • Kadının bekleme süresi boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 gün; erkeğin ise bekleme süresi yoktur.
 • Bu süre içinde kadın evlenemez, sadece nişanlanabilir.
 • Eski eşten izin almaya gerek yoktur.
 • Ortak çocuk varsa velayet konusunda eski eşle anlaşma idealdir.
 • Yeni eş ve çocuklar arasında olumlu ilişki kurulmalıdır.
 • Geçmişten dersler çıkarılıp aynı hatalar tekrarlanmamalıdır.

Sonuç

Boşanma zor bir süreç olsa da, bazı durumlarda en iyi çözüm yolu olabilir. Hukuki süreçte avukat desteği alınmalı, çocukların yararı gözetilmeli ve taraflar arasında uzlaşma öncelikli tutulmalıdır. Boşanma sonrasında taraflar için yeni bir hayat başlayacaktır. Bu sürece hazırlıklı olmak, hem hukuki hem psikolojik açıdan fayda sağlayacaktır.

Not: Burada verilen bilgiler yasal tavsiye değildir ve yasal bir konuda profesyonel bir avukata danışılmalıdır.

Leave A Comment

Bizi Arayın