Loading
Pzt - Cmt: 09:00 - 20:00
Tireli & Savaş Hukuk BürosuTireli & Savaş Hukuk BürosuTireli & Savaş Hukuk Bürosu
0506 691 0917
Park Office - Bayraklı / İZMİR

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİ

Nitelikli Dolandırıcılık

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİ

Daha önce ele aldığımız dolandırıcılık suçunun basit hali yanında bu yazımızda suçun nitelikli halini sizler için derledik

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir? (TCK 158)

Bir dolandırıcılık suçunun nitelikli dolandırıcılık olarak adlandırılabilmesi için; aşağıdaki halleri barındırması gerekir.

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına,
  • Dini değerlerin ve inancın kötüye kullanılmasıyla,
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin alet edilmesiyle,
  • Kişinin zor durumundan faydalanmak suretiyle,
  • İletişim ve basın yayın organlarının sağladığı avantajları kullanmak suretiyle ve
  • Mesleğe gösterilen ihtimam çerçevesinde kişilerin kandırılması, zarara uğratılması ve bu çerçevede yarar sağlanması, nitelikli dolandırıcılık anlamına gelir.

Nitelikli dolandırıcılık suçu, yukarıdaki unsurlar var ise gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık suçunun daha üst hali ve cezası yüksek olan çeşididir

Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı üzere, nitelikli dolandırıcılık suçu, dolandırıcılık suçunun belirli niteliklere sahip bir şeklidir. Nitelikli dolandırıcılık suçu, özellikle kamu görevlileri veya bu görevlilerle birlikte çalışan kişiler tarafından işlendiğinde daha ağır cezaları öngörmektedir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Görevli Mahkeme Nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki basit dolandırıcılık suçları için görevli olan mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Fakat yazımızın konusu olan nitelikli dolandırıcılık suçlarına Asliye Ceza Mahkemesi değil Ağır Ceza Mahkemesi bakar, Buna göre; nitelikli dolandırıcılık suçları için görevli olan mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Şikayeti Nasıl Olur?

Bu sebeple mağdur olan kişi, faili şikayet etsin ya da etmesin, faile dava açılır. Öte yandan basit dolandırıcılık suçları ise şikayete tabii suçlar arasındadır. Buna göre basit dolandırıcılık suçlarının şikayet edilmesi durumunda dava açılabilir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Cezası

Nitelikli dolandırıcılık suçlarının işlenmesi hâlinde fail hakkında üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak suçun TCK 158. maddesinde yer alan hâller kapsamında işlenmiş olması hâlinde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacaktır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Para Cezasına Çevrilmesi Mümkün Mü?

Hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi için alt sınır 1 yıldır. Bu sebeple nitelikli dolandırıcılık suçu neticesinde verilecek olan hapis cezası adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Etkin Pişmanlık

Nitelikli dolandırıcılık suçunda, failin gerçekleştirdiği suç nedeniyle pişman olması ve suçun yarattığı zararı ortadan kaldırmaya çalışması etkin pişmanlık olarak kabul edilir. Bu durumda, etkin pişmanlık cezai indirim uygulanabilecek bir unsurdur.

Özellikle dava öncesinde, failin zararı en aza indirmesi ve mağduriyeti ortadan kaldırmaya çalışması veya dava açıldıktan sonra zararın giderilmeye çalışılması durumunda cezada indirim uygulanabilir.

Dolandırıcılık Suçunda Ceza Avukatının Önemi

Daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz dolandırıcılık suçunun basit halinde de  bu yazımızda ele aldığımız nitelikli halinde de ciddi cezai yaptırımlar ile kişiyi karşı karşıya bırakır. Bununla birlikte uygulamada en çok görülen dolandırıcılık tipleri de nitelikli dolandırıcılıktır. Ortada fail için özgürlüğünden olma, mağdur için de malvarlığı kaybı durumu söz konusudur.

Bu nedenle cezai sürecin üzerine ciddiyetle eğilmek şarttır. Bunun en düzgün yolu da deneyim sahibi bir avukatın hukuki desteğini almaktan geçer. Söz konusu sürecin hızlı ve etkin şekilde ilerlemesi ve bir o kadar da gizlilik içinde sürdürülmesi gerekmektedir. Bu neticeyle, avukatı yardımı her zaman kişinin yararınadır. Hukuki destek için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Leave A Comment

Bizi Arayın