Loading
Pzt - Cmt: 09:00 - 20:00
Tireli & Savaş Hukuk BürosuTireli & Savaş Hukuk BürosuTireli & Savaş Hukuk Bürosu
0506 691 0917
Park Office - Bayraklı / İZMİR

Cezanın Onanması Ne Demek ?

Cezanın onanması ne demek ?

Merhaba! Hukuki jargon bazen anlaşılması güç olabilir, değil mi? Bu metinde “cezanın onanması” terimi ve bu sürecin iç yüzüne dair bilgileri sade bir dille aktaracağım. Hadi ilerleyelim!

Sr#Başlıklar
1Cezanın Tasdik Edilmesi Ne Anlama Gelir?
2Yüksek Mahkemenin Tasdikinin Ardından Gelişen Evreler
3Yargı Yoluna Başvurma Süreci
4Tasdik Edilen Cezanın Yürütülme Evreleri
5İtiraz Etme Hak ve Süreçleri
6Ege’nin İncisi İzmir’de Yargıtay Karar Dinamikleri
7Tekerrür Eden Suçlar
8Hukuk Dairelerinin Onay Kararlarına Karşı Başvuru
9Temyiz Privilejlerinin Esası
10Cezanın Tasdiki Sürecinde Öğrenilmesi Şart Olanlar
 
 1. Cezanın Tasdik Edilmesi Ne Anlama Gelir?
 2. “Hüküm”, bir dava neticesinde verilen yargı kararıdır. Cezanın tasdik edilmesi, kararın üst düzey mahkemece kabul edildiği anlamına gelir. Yani, verilen karar muteberdir.
 3. Yüksek Mahkemenin Tasdikinin Ardından Gelişen Evreler Bir ceza hükmü tasdik edildikten sonra neler yaşanır?
 4. İşte Yargıtay’da bir hükmün onayını müteakiben gelişen süreç:

Dosyanın yürütme aşamasına aktarılması. Itiraz prosedürlerinin işletilmesi.

 • Yargı Yoluna Başvurma Süreci Temyiz, verilen bir hükme itiraz etme imtiyazınızı kullanmanız demektir. Bu, üst mahkemeden hükmün bir kez daha incelenmesini talep etmenizi ifade eder.
 • Tasdik Edilen Cezanın Yürütülme Evreleri Cezanın onaylanması, infazın yapılacağı manasına gelir. Fakat bu, derhal icra edilmez. İşte bu evreler:

Dosyanın Yürütme Aşamasına Aktarılması: Yargıtay, onaylanmış dosyayı ilgili yargı organına iade eder. Cezanın Uygulanması: Yerel mahkeme, tasdik edilen hükmü uygulamaya koyar.

 • Itiraz Etme Hak ve Süreçleri Bir hükme karşı çıkabilir misiniz? Elbette! İşte itiraz hakkınızı kullanabilmeniz için gereken adımlar:

Yargıtay Hukuk Dairesi’ne muhalefet başvurusunda bulunma. Tanınan süre zarfında itirazınızı ileri sürme.

 • Ege’nin İncisi İzmir’de Yargıtay Karar Dinamikleri İzmir’de alınan kararlar, başka şehirlerdeki gibi, Yargıtay nezdinde temyize açıktır.
 • Tekerrür Eden Suçlar Tekerrür suçlar, aynı cürmün tekraren işlenmesi hali. Bu tip suçlarda, yargılama süreçleri değişkenlik gösterir.
 • Hukuk Dairelerinin Onay Kararlarına Karşı Başvuru Bu, Yargıtay’ın bir hükmü tasdik etmesinin ardından kullanabileceğiniz nihai itiraz merciidir. Ancak bu mercie müracaat için muayyen zamanlar ve şartlar mevcuttur.
 • Temyiz Privilejlerinin Esası Temyiz, hukuk sistemimizde önemli bir yere sahiptir. Vatandaş olarak sizin, mahkeme kararlarını bir üst mahkemede inceletebilme hakkınız var.
 • Cezanın Tasdiki Sürecinde Öğrenilmesi Şart Olanlar Bu süreci iyi anlamak, her vatandaşın hukuk mücadelesinde elini güçlendirecektir. Şunları bilmeniz önemli:

Temyiz süreçleri ve süreleri. Temyiz başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar. İtiraz etme haklarınız ve bunların sınırları. İnşallah, bu kılavuz hukuki süreçler hakkında daha net bir anlayış kazanmanıza yardımcı olmuştur. Şayet daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, bir hukuk profesyoneli ile iletişime geçmeyi unutmayın. Her zaman hakkınızın peşinde olun, adalet sizinle olsun!

Leave A Comment

Bizi Arayın