Loading
Pzt - Cmt: 09:00 - 20:00
Tireli & Savaş Hukuk BürosuTireli & Savaş Hukuk BürosuTireli & Savaş Hukuk Bürosu
0506 691 0917
Park Office - Bayraklı / İZMİR

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Velayeti Kimde Olmalı?

izmir boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Velayeti Kimde Olmalı?

Boşanma süreci hem eşler hem de çocuklar için zorlu bir dönemdir. Özellikle çocuğun velayeti konusu, anlaşmalı boşanmalarda dahi ihtilaf konusu olabilmektedir. Bu nedenle çocuğun yüksek yararı gözetilerek velayetin kime verileceğine karar verilmesi büyük önem taşır.

Boşanmada Çocuk için En İyi Çözüm Nasıl Bulunur?

Boşanma sürecinde çocuğun üstün yararı her şeyden önce gelmelidir. Eşler çocuğun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını düşünerek hareket etmeli, çocuğun gelişimini olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmalıdır. Velayet konusunda çocuğun istekleri öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Türk Hukukunda Velayet Kime Verilir?

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma durumunda velayet ya müşterek ya da tek eşe verilebilir. Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimini en iyi hangi eş sağlayabilirse velayet o eşe verilir. Çocuğun yaşı ve cinsiyeti de dikkate alınır.

Çocuk Kiminle Kalmalı? Anne mi Baba mı?

Genellikle küçük çocuklar anneye, ergenlik çağındaki çocuklar ise babaya verilir. Ancak her durum kendi koşulları içerisinde değerlendirilmelidir. Çocuğun istekleri, eşlerin maddi durumu, çocuğa ayıracakları zaman ve ilgi gibi etmenler göz önünde bulundurulur.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet Nasıl Belirlenir?

Anlaşmalı boşanmalarda velayet konusunda eşlerin anlaşması çok önemlidir. Çocuğun yüksek yararı için ortak karar almaları gerekir. Eşler velayeti ortak ya da tek olarak üstlenebilirler. Ancak çocuğun istekleri yine en önemli etkendir.

Velayet Protokolü Neler İçermelidir?

Velayet protokolünde çocuğun kiminle kalacağı, eğitim ve sağlık giderlerinin nasıl karşılanacağı, diğer eşin çocukla görüşme koşulları gibi detaylar yer almalıdır. Protokol imzalandıktan sonra taraflar uymakla yükümlüdür.

Velayetin Ortak Olması Durumunda Nelere Dikkat Edilmeli?

Ortak velayette her iki eşin de çocuğun bakımından eşit derecede sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Çocuğun menfaatleri her zaman ön planda tutulmalı, eşler arasındaki sorunlar çocuğa yansıtılmamalıdır.

Tek Velayet Durumunda İkincil Eşin Hakları Nelerdir?

Tek velayette çocuk bir eşle kalırken diğer eş belirli koşullar altında çocukla kişisel ilişki hakkına sahiptir. Çocuğun sağlığını tehlikeye atmayacak sınırlar içinde görüşme hakkı vardır.

Velayet Anlaşmazlığı Çıktığında Ne Yapılmalı?

Eşler velayet konusunda anlaşamadığında yargı yoluna başvurulabilir. Hakim, çocuğun üstün yararını gözeterek velayeti eşlerden birine ya da ortak verebilir. Gerekirse aile içi danışmanlık ve pedagog raporları istenebilir.

Velayet Değişikliği Ne Zaman Yapılabilir?

Velayetin verildiği eş, çocuğun bakımı ve eğitiminde yetersiz kalırsa velayet değişikliği için dava açılabilir. Çocuğun sağlığı ve ahlakı tehlikedeyse ivedilikle tedbir kararı alınabilir.

Velayet davaları her zaman çocuğun yararı gözetilerek çözüme kavuşturulmalıdır. Eşler sorunlarını çocuklarına yansıtmamalı, onların sağlıklı gelişimi için el ele vermelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanmak için avukat gerekli midir? İzmir boşanma avukatı nasıl bulunur?

İzmir’de boşanma davalarında tarafların avukat tutması zorunlu değildir. Ancak hukuki süreçlerin sağlıklı işlemesi için avukat desteği önerilir. Avukatlar boşanma sürecini yönetir ve hak kaybını önler.

Boşanma protokolüne uyulmamasının yaptırımı var mıdır?

Evet, boşanma protokolü mahkeme tarafından onaylandığı için tarafları bağlayıcıdır. Protokol şartlarına uyulmaması, bazı durumlarda diğer tarafın şikayeti üzerine cezai yaptırımlara yol açabilir. Örneğin; çocuğun velayeti müşterek verilmiş ve diğer eş çocuğun teslim günlerini yerine getirmiyorsa “çocuk teslimine muhalefet” suçuna dair işlemler başlatılabilir.

Bir diğer örnek ise, nafakaya ilişkindir. Eşlerden birisi nafaka yükümlülüğüne uymuyorsa şikayet üzerine cezai yaptırıma yol açabilir.

Anlaşmalı boşanmada 1 yıl bekleme şartı var mı?

Evliliğin 1. yıldan önce anlaşmalı boşanma mümkün değildir. 1 yıldan önce boşanmak isteniyorsa çekişmeli boşanma davası açılmalıdır.

Anlaşmazlık halinde çocuğun velayeti kimde olur?

Anlaşmazlık durumunda hakim, çocuğun yaşı, cinsiyeti, eşlerin maddi durumu gibi etmenleri değerlendirerek velayeti uygun gördüğü eşe verir. Çocuğun yararı esastır.

Boşanmada velayet hangi durumlarda anneye verilmez?

Annenin alkol/madde bağımlısı olması, ihmali davranışlar sergilemesi, çocuğa yönelik şiddet uygulaması gibi durumlarda velayet babaya verilebilir.

Anlaşmalı boşanmalarda çocuklar açısından en sağlıklı yol, eşlerin ortak velayeti üstlenmesidir. Böylece çocuk her iki ebeveyniyle de görüşebilir, sevgi ve ilgi görebilir.

Not: Burada verilen bilgiler yasal tavsiye değildir ve yasal bir konuda profesyonel bir avukata danışılmalıdır.

Leave A Comment

Bizi Arayın